leftright
hero

Informace o dárcovství

Jak bude naloženo s Vašimi příspěvky?
Nadace Bátor Tábor organizuje každoročně zcela bezplatné tábory zážitkové terapie pro více než 1.000 chronicky nemocných dětí. Cílem sportovců Týmu odvahy je nashromáždit co nejvíce finančních darů určených na chod těchto táborů. Adopcí kilometrů můžete i Vy podpořit rekonvalescenci těchto dětí. Celá darovaná částka bude využita na chod turnusů.
Použití finančních darů Nadace Bátor Tábor prochází každoročně auditem jedné z největších světových auditorských společností Deloitte.

Kdo se dozví o Vašem daru?
Vaše jméno a darovaná částka se během 48 hodin objeví na profilu dotovaného sportovce. Ale samozřejmě je možné přispět i anonymně, stačí zvolit příslušné políčko.
Se zadanými daty pracuje Nadace Bátor Tábor jen pro tento účel, a nepostoupí je třetí straně.

Co potom, když již máte vybraného sportovce?
Stačí kliknout na tlačítko „podporuji“, které Vás přesměruje na dárcovskou stránku Nadace Bátor Tábor. Finanční dar tedy půjde přímo nadaci.
Na této stránce máte možnost vybrat si z několika způsobů platby, např.: rychlý online převod, platba kartou, bankovní převod.

Jakým způsobem můžete podpořit běh?
Na následujícím odkazu můžete platit online: Bátor Tábor Czech Republic

Pokud byste raději provedli platbu bankovním převodem, můžete nás podpořit na bankovním účtu:

Komerční banka
IBAN: CZ6201000000436195580267
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Nezapomeňte uvést ve zprávě pro příjemce jméno Vámi vybraného sportovce či sportovců.
 

Firemní dárcovství
Tým odvahy podporují nejen soukromé osoby, ale mohou jej podpořit i firmy, instituce a jiné právnické osoby. Firmy pro svou podporu mohou použít stejného postupu jako individuální dárci, tedy skrze profil vybraného sportovce. Po odeslání daru se na profilu sportovce v seznamu darů v kolonce jména (jméno, příjmení) objeví zadaný název, jméno. Nemusí se zde zadávat oficiální název firmy, ale jméno, pod kterým si přejete být viděni na tomto seznamu.

V případě daru vyššího než 5000 Kč je potřeba podepsat smlouvu o darování. Více informací na: info@batortabor.cz

Máte další otázky?
S radostí Vám je zodpovíme na následujícím e-mailu: info@batortabor.cz

leftright
leftright
Registrace na závod
leftright

Pomozte během dětem s rakovinou!

Staňte se členem Týmu odvahy!

dále >>

Běžte MMM Košice 2017 pro Nadaci Bátor Tábor Slovakia

Spojte svůj běh s pomocí onkologicky nemocným dětem.

dále >>